• Imprimeix

Calendari

Termini: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017

Pagament de la taxa: fins al 6 de març de 2017 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març 2017

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2017

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de març de 2017

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h), excepte la prova d'espanyol per a estrangers que es fa a les 10 h (cal ser-hi a les 9.30 h).

Certificat de nivell intermedi

- Alemany: 7 de juny de 2017
- Anglès: 1 de juny de 2017
- Àrab: 8 de juny de 2017
- Coreà: 6 de juny de 2017
- Espanyol per a estrangers: 9 de juny de 2017
- Èuscar: 6 de juny de 2017
- Francès: 6 de juny de 2017
- Grec: 6 de juny de 2017
- Italià: 7 de juny de 2017
- Japonès: 6 de juny de 2017
- Neerlandès: 29 de maig de 2017
- Portuguès: 31 de maig de 2017
- Rus: 6 de juny de 2017
- Xinès: 7 de juny de 2017

Certificat de nivell avançat

- Alemany: 16 de juny de 2017 
- Anglès: 12 de juny de 2017
- Àrab: 14 de juny de 2017
- Espanyol per a estrangers: 16 de juny de 2017
- Èuscar: 13 de juny de 2017
- Francès: 16 de juny de 2017
- Grec: 12 de juny de 2017
- Italià: 15 de juny de 2017
- Japonès: 13 de juny de 2017
- Neerlandès: 8 de juny de 2017
- Portuguès: 8 de juny de 2017
- Rus: 15 de juny de 2017
- Xinès: 14 de juny de 2017

Certificat de nivell C1

- Anglès: 22 de maig de 2017
- Francès: 23 de maig de 2017
- Alemany: 24 de maig de 2017

En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s'indica el dia.

Publicació de les qualificacions: 26 de juny de 2017

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 29 de juny de 2017

Data d'actualització:  20.09.2016