• Imprimeix

Calendari

Termini: del 4 de març (a partir de les 9 h) fins al 8 de març de 2019

Pagament de la taxa: fins a l'11 de març de 2019 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2019

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 3 d'abril de 2019

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 3 d'abril de 2019

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 4 d'abril de 2019

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h), excepte la prova d'espanyol per a estrangers que es fa a les 10 h (cal ser-hi a les 9.30 h).

Certificat de nivell B1

- Alemany: 3 de juny de 2019
- Anglès: 29 de maig de 2019
- Àrab: 4 de juny de 2019
- Coreà: 28 de maig de 2019
- Espanyol per a estrangers: 5 de juny de 2019
- Èuscar: 5 de juny de 2019
- Francès: 31 de maig de 2019
- Grec: 6 de juny de 2019
- Italià: 4 de juny de 2019
- Japonès: 5 de juny de 2019
- Neerlandès: 29 de maig de 2019
- Portuguès: 3 de juny de 2019
- Rus: 3 de juny de 2019
- Xinès: 6 de juny de 2019

Certificat de nivell B2

- Alemany: 11 de juny de 2019
- Anglès: 6 de juny de 2019
- Àrab: 12 de juny de 2019
- Espanyol per a estrangers: 13 de juny de 2019
- Èuscar: 11 de juny de 2019
- Francès: 5 de juny de 2019
- Grec: 11 de juny de 2019
- Italià: 11 de juny de 2019
- Japonès: 12 de juny de 2019
- Neerlandès: 6 de juny de 2019
- Portuguès: 12 de juny de 2019
- Rus: 13 de juny de 2019
- Xinès: 13 de juny de 2019

Certificat de nivell C1

- Anglès: 21 de maig de 2019
- Francès: 24 de maig de 2019
- Alemany: 27 de maig de 2019
- Italià: 23 de maig de 2019

Certificat de nivell B1, B2, C1 i C2 de català per a no catalanoparlants (només alumnat oficial)

- Certificat de nivell B1: 13 de juny de 2019
- Certificat de nivell B2: 11 de juny de 2019
- Certificat de nivell C1: 4 de juny de 2019
- Certificat de nivell C2: 23 de maig de 2019

En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s'indica el dia.

Qualificacions provisionals: 21 de juny de 2019

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 27 de juny de 2019

Qualificacions definitives: 28 de juny de 2019

Data d'actualització:  05.09.2018