• Imprimeix

Calendari

Termini: del 5 de març (a partir de les 9 h) fins al 9 de març de 2018

Pagament de la taxa: fins al 12 de març de 2018 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2018

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març 2018

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 5 d'abril de 2018

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 9 d'abril de 2018

Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h), excepte la prova d'espanyol per a estrangers que es fa a les 10 h (cal ser-hi a les 9.30 h).

Certificat de nivell intermedi

Alemany: 6 de juny de 2018
- Anglès: 31 de maig de 2018 (llevat l'EOI Berguedà que serà el 4 de juny de 2018)
- Àrab: 7 de juny de 2018
- Coreà: 5 de juny de 2018
- Espanyol per a estrangers: 8 de juny de 2018
- Èuscar: 5 de juny de 2018
- Francès: 5 de juny de 2018
- Grec: 6 de juny de 2018
- Italià: 4 de juny de 2018
- Japonès: 6 de juny de 2018
- Neerlandès: 28 de maig de 2018
- Portuguès: 31 de maig de 2018
- Rus: 5 de juny de 2018
- Xinès: 6 de juny de 2018

Certificat de nivell avançat

- Alemany: 12 de juny de 2018
- Anglès: 8 de juny de 2018
- Àrab: 14 de juny de 2018
- Espanyol per a estrangers: 15 de juny de 2018
- Èuscar: 12 de juny de 2018
- Francès: 11 de juny de 2018
- Grec: 14 de juny de 2018
- Italià: 11 de juny de 2018
- Japonès: 12 de juny de 2018
- Neerlandès: 7 de juny de 2018
- Portuguès: 7 de juny de 2018
- Rus: 14 de juny de 2018
- Xinès: 13 de juny de 2018

Certificat de nivell C1

- Anglès: 22 de maig de 2018
- Francès: 23 de maig de 2018
- Alemany: 24 de maig de 2018
- Italià (només alumnat oficial): 24 de maig de 2018

Certificat de nivell intermedi, avançat, C1 i C2 de català per a no catalanoparlants (només alumnat oficial)

- Certificat de nivell intermedi: 15 de juny de 2018
- Certificat de nivell avançat: 13 de juny de 2018
- Certificat de nivell C1: 6 de juny de 2018
- Certificat de nivell C2: 28 de maig de 2018

En la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s'indica el dia.

Qualificacions provisionals: 25 de juny de 2018

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 28 de juny de 2018

Qualificacions definitives: 29 de juny de 2018

Data d'actualització:  29.09.2017