• Imprimeix

Descripció i qualificació

La prova s'organitza en dos dies, el de la prova escrita (consulteu el calendari) i el de la prova oral (s'informa de la data individualment el dia de la prova escrita).

Per obtenir el certificat cal un mínim de 65 punts. És obligatori fer totes les parts de la prova.

Per ampliar la informació així com per tenir accés a les instruccions concretes sobre el desenvolupament de cadascuna de les proves cal consultar el document Descripció de la prova i recomanacions per als candidats de cada idioma i nivell que trobareu l'apartat Mostres de les proves.

  Parts de la prova Descripció Durada Ponderació
Prova escrita

Comprensió oral

Mínim 3 textos. Preguntes d'opció múltiple i de veritat/fals

35-40 min

20 %

Comprensió escrita

Mínim 3 textos (1.500-1.700 paraules)
Preguntes d'opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions

50 min

20 %

Ús de la llengua

1 o 2 textos per completar amb preguntes d'opció múltiple
De 10 a 15 diàlegs curts per completar amb preguntes d'opció múltiple

30 min

20 %

Pausa

 

30 min

 

Expressió i interacció escrita

Tasca 1. De caràcter interaccional (carta o correu electrònic) i guiada
Tasca 2. Text narratiu a partir d'una frase (125 paraules per text)

75 min

20 %

Prova oral

Expressió i interacció oral (entre dos candidats)

Convocatòria individual (s'informa el dia de la prova escrita)

Part 1. Descripció d'una fotografia i narració d'una experència del passat. Formular i respondre preguntes entre els candidats. Respondre preguntes dels examinadors

Part 2. Intercanvi d'opinions entre candidats a partir d'uns enunciats

20-25 min 

20 %

 

  Parts de la prova Descripció Durada Ponderació
Prova escrita

Comprensió oral

Mínim 3 textos. Preguntes d'opció múltiple i de veritat/fals

35-45 min

20 %

Comprensió escrita

Mínim 3 textos (2.000 -2.200 paraules)
Preguntes d'opció múltiple, de veritat/fals i de relacionar dues informacions

50 min

20 %

Ús de la llengua

1 o 2 textos per completar amb preguntes d'opció múltiple
De 10 a 15 diàlegs curts per completar amb preguntes d'opció múltiple

30 min

20 %

Pausa

 

30 min

 

Expressió i interacció escrita

Tasca 1. De caràcter interaccional (carta, missatge de correu electrònic, entrada en un blog ...) i registre formal
Tasca 2. Text de tipologia variada (narratiu, argumentatiu, d'opinió) (175 paraules per text)

90 min

20 %

Prova oral

Expressió i interacció oral
(entre 3 candidats)

Explicar el contingut d'un text (250-300 paraules) i relatar una experiència sobre el tema
Discussió i intercanvi d'opinions argumentades sobre el tema que es planteja en els textos

30-35 min

20 %

 

  Parts de la prova Descripció Durada Ponderació
Prova escrita

 

 

 

Comprensió oral

3 documents de vídeo. Preguntes d'opció múltiple

40 min

20 %

Comprensió escrita

3 textos (2.300 -2.500 paraules)
Preguntes d'opció múltiple i/o d'inserir fragments en un text

60 min

20 %

Pausa

 

30 min

 

Expressió i interacció escrita

Tasca 1. Text resum (175 paraules aprox.) basat en un vídeo (5 min.) que només s'escolta una vegada
Tasca 2. Text (250 paraules aprox.) a triar entre dues opcions:

  1. input visual (gràfica o taula, per exemple). Comentari analític amb conclusions
  2. input escrit (extracte d'una cita o d'un article divulgatiu, per exemple). Text argumentatiu

90 min (30+60)

30 %

Prova oral

Expressió i interacció oral
(entre 2 candidats)

Tasca 1. Individual. Exposició sobre un tema preparat prèviament (5 minuts per candidat). El candidat ha d’emplenar un full resum, imprimir-lo i presentar-ne una còpia als examinadors el dia de la prova.

Tasca 2. En parelles. Discussió i intercanvi d'opinions sobre un enunciat (8-10 minuts per parella)

25-30 min

30 %

Data d'actualització:  19.09.2018