• Imprimeix

Calendari

Inscripció

- Termini: del 28 de gener (a partir de les 9 h) a l'1 de febrer de 2019
- Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 13 de febrer de 2019
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa: del 14 al 27 de febrer de 2019
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 4 de març de 2019

Prova 

7 de març de 2019

15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 18 h: prova

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 28 de març de 2019
- Presentació de reclamacions: del 29 de març al 2 d'abril de 2019
- Definitives: a partir del 3 d'abril de 2019

Inscripció

- Termini: del 25 de setembre (a partir de les 9 h) al 30 de setembre de 2019
- Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir de l'11 d'octubre de 2019
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa: del 14 al 25 d'octubre de 2019, al centre escollit per fer la prova
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d'octubre de 2019

Prova

7 de novembre de 2019

15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 18 h: prova

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 21 de novembre de 2019
- Presentació de reclamacions: del 22 al 26 de novembre de 2019
- Definitives: a partir del 27 de novembre de 2019

Data d'actualització:  15.11.2018