• Imprimeix

Calendari

Inscripció

- Termini: del 9 de gener (a partir de les 9 h) al 12 de gener de 2017
- Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de gener de 2017
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa: del 23 al 25 de gener de 2017
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 31 de gener de 2017

Prova 

2 de febrer de 2017

15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 18 h: prova

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 22 de febrer de 2017
- Període per presentar reclamacions: del 23 al 27 de febrer de 2017
- Definitives: a partir de l’ 1 de març de 2017

Inscripció

- Termini: del 22 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 24 de febrer de 2017
- Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 10 de març de 2017
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa: del 13 al 15 de març de 2017, al centre escollit per fer la prova
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 de març de 2017

Prova

6 d’abril de 2017

15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 18 h: prova

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 4 de maig de 2017
- Període per presentar reclamacions: del 5 al 9 de maig de 2017
- Definitives: a partir del 17 de maig de 2017

Data d'actualització:  29.11.2016