• Imprimeix

Descripció i qualificació

Les proves són de caràcter global, amb continguts de les diverses àrees del currículum del cicle de formació instrumental de la formació bàsica per a les persones adultes.

La durada màxima de la prova és de 2 hores i 30 minuts. Durant la realització dels exercicis es permet l’ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

La qualificació de la prova es fa en els termes d’apte/a o no apte/a.

Els aspirants que superen la prova obtenen un certificat que ho acredita.

Data d'actualització:  15.11.2018