• Imprimeix

Normativa

  • Resolució de nomenament

    de les comissions avaluadores de les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del títol de graduat/ada en ESO per a persones de més de 18 anys, corresponent al segon període de l'any 2017

  • Resolució de nomenament

    de les comissions avaluadores de les proves lliures per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i del títol de graduat/ada en ESO per a persones de més de 18 anys, corresponents al primer període de l'any 2017

  • Resolució ENS/2673/2016, de 21 de novembre,

    per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2017 (DOGC núm. 7257, de 29.11.2016)

Data d'actualització:  22.02.2017