• Imprimeix

Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys)

El Departament d'Ensenyament convoca aquesta prova amb l'objectiu que l'aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes.