• Imprimeix

Calendari

Inscripció

- Termini: del 8 de gener (a les 9 h) fins al 12 de gener de 2018
- Presentació de la documentació per a l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 8 de gener fins al 12 de gener de 2018
- Lista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 22 de gener de 2018
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: del 23 al 25 de gener de 2018
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de gener de 2018

 

Prova 

1 de febrer de 2018

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 13 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic
15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

2 de febrer de 2018

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 14 h: examen de l'àmbit de la comunicació

 

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 21 de febrer de 2018
- Període per presentar reclamacions: del 22 al 26 de febrer de 2018
- Definitives: a partir del 28 de febrer 2018

Inscripció

- Termini: del 23 de febrer (a partir de les 9 h) al 28 de febrer de 2018
- Presentació de la documentació de l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 23 de febrer fins al 28 de febrer de 2018
- Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 9 de març de 2018
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: del 12 al 14 de març de 2018
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 de març de 2018

 

Prova 

5 d'abril de 2018

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

6 d'abril de 2018

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirant
10 a 14 h: examen de l’àmbit de la comunicació

 

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 3 de maig de 2018
- Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018
- Definitives: a partir del 17 de maig de 2018

Data d'actualització:  18.01.2018