• Imprimeix

Calendari

Inscripció

- Termini: del 9 de gener (a les 9 h) al 13 de gener de 2017
- Presentació de la documentació per a l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 9 al 13 de gener de 2017
- Lista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de gener de 2017
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: del 23 al 25 de gener de 2017
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 31 de gener de 2017

Prova 

2 de febrer de 2017

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 13 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic
15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

3 de febrer de 2017

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 14 h: examen de l'àmbit de la comunicació

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 22 de febrer de 2017
- Període per presentar reclamacions: del 23 al 27 de febrer de 2017
- Definitives: a partir de l’ 1 de març de 2017

Inscripció

- Termini: del 24 de febrer (a partir de les 9 h) a l'1 de març de 2017
- Presentació de la documentació de l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 24 de febrer a l'1 de març de 2017
- Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 10 de març de 2017
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: del 13 al 15 de març de 2017
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 de març de 2017

Prova

6 d'abril de 2017

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 13 h: examen de l’àmbit cientificotecnològic
15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 17.30 h: examen de l’àmbit social

7 d'abril de 2017

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirant
10 a 14 h: examen de l’àmbit de la comunicació

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 4 de maig de 2017
- Presentació de reclamacions: del 5 al 9 de maig de 2017
- Definitives: a partir del 17 de maig de 2017

Data d'actualització:  29.11.2016