• Imprimeix

Calendari

Inscripció

- Termini: de l'1 de febrer (a partir de les 9 h) al 10 de febrer de 2019
- Presentació de documentació per a l'exempció de la llengua catalana, si escau: de l'1 al 8 de febrer de 2019
- Lista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 13 de febrer de 2019
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: del 14 al 27 de febrer de 2019
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 de febrer de 2019

Prova 

7 de març de 2019

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 13 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic
15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 17.30 h: examen de l'àmbit social

8 de març de 2019

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 13 h: examen de l'àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
13 a 13.15 h: dencans
13.15 a 13.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
13.30 a 14.30 h: examen de l'àmbit de la comunicació (llengua estrangera) 

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 28 de març de 2019
- Presentació de reclamacions: del 29 de març al 2 d'abril de 2019
- Definitives: a partir del 3 d'abril de 2019

Inscripció

- Termini: del 30 de setembre (a partir de les 9 h) al 6 d'octubre de 2019
- Presentació de documentació per a l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 30 de setembre al 4 d'octubre de 2019
- Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir de l'11 d'octubre de 2019
- Presentació de reclamacions i/o documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: del 14 al 25 d'octubre de 2019
- Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d'octubre de 2019

Prova

7 de novembre de 2019

9 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirants
10 a 13 h: examen de l'àmbit cientificotecnològic
15 a 15.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
15.30 a 17.30 h: examen de l'àmbit social

8 de novembre de 2019

9.30 a 10 h: verificació de la identitat dels aspirant
10 a 13 h: examen de l'àmbit de la comunicació (llengua castellana i llengua catalana)
13 a 13.15 h: descans
13.15 a 13.30 h: verificació de la identitat dels aspirants
13.30 a 14.30 h: examen de l'àmbit de la comunicació (llengua estrangera)

Qualificacions

- Provisionals: a partir del 21 de novembre de 2019
- Presentació de reclamacions: del 22 al 26 de novembre de 2019
- Definitives: a partir del 27 de novembre de 2019

Data d'actualització:  15.11.2018