• Imprimeix

Títols de formació professional

El Departament d'Ensenyament convoca aquestes proves per tal que les persones que s'han format al llarg de la vida dins i fora del sistema educatiu puguin obtenir directament els títols de tècnic/a o de tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional següents:

Cicles de grau mitjà

  • Atenció a les persones en situació de dependència (LOE)
  • Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)
  • Emergències sanitàries (LOE)

Cicle de grau superior

  • Educació infantil (LOE)
  • Integració social (LOE)