• Imprimeix

Calendari

 • Termini d'inscripció: del 8 al 24 d'octubre de 2018
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar aquest formulari degudament complimentat al correu electrònic gestioproves.ensenyament@gencat.cat): fins al 26 d'octubre de 2018. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 8 al 24 d'octubre de 2018
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 24 d'octubre de 2018
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 26 d'octubre de 2018 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 7 de novembre de 2018
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 23 de novembre de 2018
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 12 de desembre de 2018
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018
 • Proves: del 14 al 18 de gener de 2019
 • Qualificacions provisionals: a partir del 25 de gener de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 al 30 de gener de 2019 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de febrer de 2019
 • Proves úniques: del 14 de gener al 14 de febrer de 2019
 • Qualificacions provisionals: a partir del 22 de febrer de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 27 de febrer de 2019 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de març de 2019
 • Proves pràctiques: de l'11 al 15 de febrer de 2019
 • Qualificacions provisionals: a partir del 22 de febrer de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 27 de febrer de 2019 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de març de 2019
 • Sessió informativa: 8 de març de 2019, en el centre. Sessió presencial on es dona informació necessària sobre el supòsit, el treball o l'exercici de simulació que cal preparar.
 • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l'exercici de simulació: del 25 al 29 de març de 2019
 • Qualificacions provisionals: a partir del 5 d'abril de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 8 al 10 d'abril de 2019 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 24 d'abril de 2019
Data d'actualització:  08.01.2019