• Imprimeix

Calendari

Calendari específic per al títol de de tècnic d'emergències sanitàries

- Termini d’inscripció: del 19 al 23 de setembre de 2016. L'assignació de places per a aquestes proves es determina per sorteig. A cada sol·licitud rebuda se li assignarà un número aleatori que es podrà consultar a partir del 27 de setembre de 2016
- Sorteig públic per determinar l’ordre de les sol·licituds: 28 de setembre de 2016 a les 10 h a la seu del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226 de Barcelona)
- Consulta de la llista provisional d'inscrits: 3 d'octubre de 2016 (els dies 4, 5 i 6 d'octubre es poden presentar reclamacions)
- Consulta de la llista definitiva d'inscrits: 7 d'octubre de 2016
- Pagament de la taxa d’inscripció: fins al 19 d'octubre de 2016 (abans de les 22 hores)
- Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
- Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 4 de novembre de 2016
- Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016
- Consulta de la llista provisional d’admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del dia 24 de novembre de 2016 (del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016, es poden presentar reclamacions i documentació al centre on s'han inscrit, en l’horari de registre)
- Consulta de la definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 13 de desembre de 2016

 

Calendari per a la resta de títols

- Terminis d’inscripció: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
- Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
- Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 4 de novembre de 2016
- Pagament de la taxa: fins al 7 de novembre de 2016 (abans de les 22 h)
- Consulta de la llista provisional d’admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 24 de novembre de 2016
- Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016 (del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016 es poden presentar reclamacions i documentació al centre, en l'horari de registre)
- Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 13 de desembre de 2016 

- Proves: del 14 al 20 de desembre de 2016
- Qualificacions provisionals: a partir del 10 de gener de 2017
- Termini per presentar reclamacions: de l'11 al 13 de gener de 2017 (al registre del centre examinador)
- Qualificacions definitives: a partir del 17 de gener de 2017

- Proves: del 12 de gener al 7 de febrer de 2017
- Qualificacions provisionals (de les proves úniques i pràctiques i dels crèdits, unitats formatives i/o mòduls): a partir del 9 de febrer de 2017
- Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de febrer de 2017 (al registre del centre examinador)
- Qualificacions definitives: a partir del 16 de febrer de 2017

- Sessió informativa: 13 de febrer de 2017, en el centre. Sessió presencial on es dóna informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
- Exposició i defensa del supòsit, el treball o l’exercici de simulació: del 22 al 28 de febrer de 2017
- Qualificacions provisionals: a partir del 2 de març de 2017
- Termini per presentar reclamacions: del 3 al 7 de març de 2017 (al registre del centre examinador)
- Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 9 de març de 2017

Data d'actualització:  04.11.2016