• Imprimeix

Calendari

 • Termini d'inscripció: del 9 al 23 d'octubre de 2017
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar correu a gestioproves.ensenyament@gencat.cat): fins al 25 d'octubre de 2017. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 9 al 23 d’octubre de 2017
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 23 d’octubre de 2017
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 25 d'octubre de 2017 (abans de les 22 h)
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 10 de novembre de 2017
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 27 de novembre de 2017
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 28 de novembre al 30 de novembre de 2017
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 7 de desembre de 2017
 • Proves: de l'11 al 13 de desembre de 2017
 • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de desembre de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: del 20 al 22 de desembre de 2017 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 9 de gener de 2018
 • Proves úniques: de l'11 de desembre de 2017 al 19 de gener de 2018
 • Proves pràctiques: del 17 al 22 de gener de 2018
 • Qualificacions provisionals: a partir del 24 de gener de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 25 al 29 de gener de 2018 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives: a partir del 31 de gener de 2018
 • Sessió informativa: 1 de febrer de 2018, en el centre. Sessió presencial on es dona informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
 • Exposició i defensa del supòsit, el treball o l’exercici de simulació: del 12 al 15 de febrer de 2018
 • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de febrer de 2018
 • Termini per presentar reclamacions: del 20 al 22 de febrer de 2018 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 26 de febrer de 2018
Data d'actualització:  02.11.2017