• Imprimeix

Contingut de les proves

Les proves de cada crèdit o unitat formativa poden ser úniques o constar de dues parts (una prova tècnica i una prova pràctica).

La prova del crèdit de síntesi i/o mòdul professional de síntesi o de projecte consisteix en la resolució d'un supòsit, treball o exercici de simulació. Per ser avaluat cal haver superat la resta de crèdits o unitats formatives (llevat de la formació en centres de treball).

Pel que fa al crèdit i/o mòdul professional de formació en centres de treball, no s'avalua amb una prova sinó que se'n pot sol·licitar l'exempció total a la comissió avaluadora o es pot cursar posteriorment en un centre que imparteixi el cicle formatiu.

Data d'actualització:  27.09.2018