• Imprimeix

Normativa

  • Resolució ENS/1736/2017,

    de 17 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2017 (DOGC núm. 7417, de 21.7.2017)

Data d'actualització:  21.07.2017