• Imprimeix

Normativa

  • Resolució de nomenament

    de les comissions avaluadores de les proves d'obtenció de títols de tècnic/a i tècnic/a superior de cicles formatius de formació professional inicial corresponent a la convocatòria de 2017 (30.10.2017)

  • Resolució ENS/1736/2017,

    de 17 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2017 (DOGC núm. 7417, de 21.7.2017)

Data d'actualització:  03.11.2017