• Imprimeix

Normativa

  • Resolució de modificació del nomenament

    d'una comissió avaluadora de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2016 (2)

  • Resolució ENS/1730/2016, de 8 de juliol,

    per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7163, de 15.07.2016)

Data d'actualització:  24.01.2017