• Imprimeix

Normativa

  • Resolució de modificació de

    comissió avaluadora de les proves d'obtenció de títols de tècnic/a i tècnic/a superior de cicles formatius de formació professional inicial corresponent a la convocatòria de 2017

  • Resolució de modificació de

    comissió avaluadora de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2017

  • Resolució ENS/1736/2017,

    de 17 de juliol, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2017 (DOGC núm. 7417, de 21.7.2017)

Data d'actualització:  23.02.2018