Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Normativa


Convocatòria extraordinària 6/2014

 • Resolució  [PDF, 296,97 KB ]

  per la qual s'acorda el tancament del termini de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (19.01.2015)

 • Resolució  [PDF, 122,01 KB ]

  per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 6/2014 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport en la docència del Departament d'Ensenyament per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (22.12.2014)

Convocatòria extraordinària 4/2013

 • Resolució  [PDF, 106,75 KB ]
  en relació a la llista de participants de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, aprovada per Resolució de 19 de desembre de 2013 (23.1.2014)
 • Resolució  [PDF, 69,83 KB ]
  de regularització en la llista de participants de la borsa de treball de personald'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de la convocatòria extraordinària 4/2013 (borsa oberta). (20.12.2013)
 • Correcció d'errades a la Resolució  [PDF, 299,21 KB ]
  de 15 de novembre de 2013 de la directora de Serveis del Departament d'Ensenyament, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 4/2013 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. (21.11.2013)
 • Resolució,  [PDF, 306,63 KB ]
  per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 4/2013 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. (15.11.2013)
 • Resolució  [PDF, 115,67 KB ]

  de 22 de desembre de 2014 en relació a la llista de participants de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, aprovada per Resolució de 23 de gener de 2014 (22.12.2014)

Convocatòria ordinària 2/2012

 • Resolució  [PDF, 116,49 KB ]
  per la qual es modifiquen les llistes definitives de participants de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. (25.11.2013)
 • Resolució  [PDF, 308,52 KB ]
  per la qual es regularitza l'experiència professional a l'Administracióde la Generalitat de les persones que formen part de la borsa de treball depersonal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i desuport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacantsi substitucions en règim de contracte laboral (11.11.2013)
 • Resolució,  [PDF, 120,83 KB ]
  per la qual es modifiquen les llistes definitives de participants admesos i exclosos per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria ordinària 2/2012)
 • Resolució,  [PDF, 124,66 KB ]
  per la qual s'aproven les llistes definitives de participants admesos i exclosos per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria ordinària 2/2012)
 • Resolució,  [PDF, 170,79 KB ]
  per la qual s'inclouen diverses persones a les llistes d'admesos i exclosos aprovades per la Resolució de 24 de juliol de 2012 de la directora de Serveis del Departament d'Ensenyament per la qual s'aproven les llistes provisionals de participants admesos i exclosos per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria ordinària 2/2012)
 • Resolució,  [PDF, 109,56 KB ]
  per la qual s'aproven les llistes provisionals de participants admesos i exclosos per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria ordinària 2/2012)
 • Resolució,  [PDF, 136,51 KB ]
  per la qual s'obre la convocatòria ordinària 2/2012 per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral
 • Resolució,  [PDF, 214,97 KB ]
  per la qual s'aproven les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral

Data d'actualització: 19.01.2015