• Imprimeix

Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

La Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publica la relació de participants i vacants i convoca els actes d'adjudicacions de cada nivell (primària i secundària).

Informació relacionada

Convocatòria abril 2017

Convocatòria de nova contractació de professorat de religió catòlica per a cobrir llocs de treballs vacant o substitucions

Tant la sol·licitud com el full d'autobarem s'haurà de presentar preferentment al Registre dels serveis territorials a Baix Llobregat o al de qualsevol oficina gestora del Departament.

 

Presentació de sol·licituds

Únicament personal amb la proposta del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i per al nivell de Secundària.

El termini de presentació de sol·licituds és fins: 26 d'abril de 2017

Sol·licitud Religió

Full Autobàrem

Declaració Responsable

Substituta: Mireya ortiz Farreny

Convocatòria gener 2017

Convocatòria de nova contractació de professorat de religió catòlica per a cobrir llocs de treballs vacant o substitucions

Tant la sol·licitud com el full d'autobarem s'haurà de presentar preferentment al Registre dels serveis territorials a Baix Llobregat o al de qualsevol oficina gestora del Departament.

 

Presentació de sol·licituds

Únicament personal amb la proposta del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i per al nivell de Primària.

El termini de presentació de sol·licituds és fins sense data fi, atès que encara hi ha incidènies per cobrir

Sol·licitud Religió

Full Autobàrem

Declaració Responsable

 

Informació relacionada

Cos de mestres de primària:

Mestres de religió subtitucions

Data: Dimecres, 7 de setembre de 2016

Lloc: Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat, C/ Laureà Miró, 328, soterrani, Sant Feliu de Llobregat

Hora: 12:00 hores

Cos de mestres de primària:

Mestres de religió provisionals

Data: Dimarts, 31 d'agost de 2016

Lloc: Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat, C/ Laureà Miró, 328, soterrani, Sant Feliu de Llobregat

Hora: 12:00 hores

Resultat de l'acte públic de primària

 

 

Llistats de convocats:

Convocats cos de Primària

Convocats cos de Secundària (no hi ha personal convocat)

Cos de mestres de primària:

Mestres de religió indefinits

Data: Dimarts, 30 d'agost de 2016

Lloc: Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat, C/ Laureà Miró, 328, soterrani, Sant Feliu de Llobregat

Hora: 12:00 hores

Resultat de l'acte públic de primària

 

Cos de professors d'ensenyament secundari:

Professors de religió indefinits

Data: Dimarts, 30 d'agost de 2016

Lloc: Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat, C/ Laureà Miró, 328, soterrani, Sant Feliu de Llobregat

Hora: 12:00 hores

Resultat de l'acte públic de secundària

Llistats de convocats:

Convocats cos de Primària

Convocats cos de Secundària (no hi ha personal convocat)

Data d'actualització:  26.04.2017