• Imprimeix

Professors d'educació secundària

Les adjudicacions de difícil cobertura s'apliquen quan no hi ha candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades a acceptar-les disposen de 48 hores (des de la publicació de l'anunci) per presentar la sol·licitud. 

Només es consideren les sol·licituds de persones de la borsa que no tenen registrada una baixa temporal i que no han obtingut destinació per al curs 2017/2018.

Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic al Servei de Personal Docent; s'han de trametre a la adreça electrònica següent: personal_baix.ensenyament@gencat.cat; indicant a l'assumpte: difícil cobertura, l'identificador de la plaça, Servei Territorial preferent i número d'ordre de la borsa de treball de personal docent pel curs 2017/2018 (barem), les sol·licituds que no estiguin correctament identificades amb aquestes dades, no es tindran en compte, excepte que a l'apartat d'observacions es faci constar que no hi ha disponibles al Baix Llobregat.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tenen prioritat els que han demanat l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat i el número d'ordre més baix.

Oferta de vacants i substitucions Serveis Educatius

Previsió de vacants i substitucions als Serveis Educatius 2017/2018

Data d'actualització:  13.06.2018