Reclamacions a la llista provisional d'adjudicacions provisionals de destinacions pel curs 2018/2019

Llista provisional d'adjudicacions de destinacions

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Reclamació contra la llista provisional d'adjudicacions provisionals de destinacions pel curs 2018/2019 (Reclamació)

Termini de presentació de reclamacions, fins al 9 de juliol de 2018.

Reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball docent

Llista provisional d'admesos i exclosos

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent (Reclamació)

Termini de presentació de reclamacions, entre el 21 de Juny de 2018 i el 4 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Reclamacions i desestiments a la llista d'adjudicacions i puntuació del Concurs de Trasllats

Llista d'adjudicacions i puntuació del cos de mestres

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Desestiment i reclamació contra la llista d’adjudicacions amb puntuació del concurs de trasllats del cos de mestres (Punts Administració)

-       Reclamació contra la llista d’adjudicacions amb puntuació del concurs de trasllats del cos de mestres  (Punts Comissió Avaluadora)

Termini de presentació de les reclamacions, del 15 de març de 2017 al 29 de març de 2017, ambdós inclosos.

Llista d'adjudicacions i puntuació dels cossos d'ensenyaments secundaris

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Desestiment i reclamació contra la llista d’adjudicacions amb puntuació del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris (Punts Administració)

-       Reclamació contra la llista d’adjudicacions amb puntuació del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris (Punts Comissió Avaluadora)

Termini de presentació de les reclamacions, del 8 de març de 2017 al 22 de març de 2017, ambdós inclosos.

 

Reclamacions a la llista de participants amb puntuació del Concurs de Trasllats

Llista de participants amb la puntuació

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos amb puntuació del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris (Punts Administració)

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos amb puntuació del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris (Punts Comissió Avaluadora)

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos amb puntuació del concurs de trasllats del cos de mestres (Punts Administració)

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos amb puntuació del concurs de trasllats del cos de mestres (Punts Comissió Avaluadora)

Termini de presentació de les reclamacions, de l'1 de febrer de 2017 al 7 de febrer de 2017, ambdós inclosos.

Data d'actualització:  05.07.2018