Reclamacions a la llista provisional d'adjudicacions provisionals de destinacions pel curs 2017/2018

Llista provisional d'admesos i exclosos

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Reclamació contra la llista provisional d'adjudicacions provisionals de destinacions pel curs 2017/2018 (Reclamació)

Termini de presentació de reclamacions, fins al 18 de juliol de 2017.

Reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos de la borsa de treball docent

Llista provisional d'admesos i exclosos

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent (Reclamació)

Termini de presentació de reclamacions, entre el 23 de març de 2017 i el 5 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

Reclamacions i desestiments a la llista d'adjudicacions i puntuació del Concurs de Trasllats

Llista d'adjudicacions i puntuació del cos de mestres

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Desestiment i reclamació contra la llista d’adjudicacions amb puntuació del concurs de trasllats del cos de mestres (Punts Administració)

-       Reclamació contra la llista d’adjudicacions amb puntuació del concurs de trasllats del cos de mestres  (Punts Comissió Avaluadora)

Termini de presentació de les reclamacions, del 15 de març de 2017 al 29 de març de 2017, ambdós inclosos.

Llista d'adjudicacions i puntuació dels cossos d'ensenyaments secundaris

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Desestiment i reclamació contra la llista d’adjudicacions amb puntuació del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris (Punts Administració)

-       Reclamació contra la llista d’adjudicacions amb puntuació del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris (Punts Comissió Avaluadora)

Termini de presentació de les reclamacions, del 8 de març de 2017 al 22 de març de 2017, ambdós inclosos.

 

Reclamacions a la llista de participants amb puntuació del Concurs de Trasllats

Llista de participants amb la puntuació

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos amb puntuació del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris (Punts Administració)

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos amb puntuació del concurs de trasllats dels cossos d’ensenyaments secundaris (Punts Comissió Avaluadora)

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos amb puntuació del concurs de trasllats del cos de mestres (Punts Administració)

-       Reclamació contra la llista d’admesos i exclosos amb puntuació del concurs de trasllats del cos de mestres (Punts Comissió Avaluadora)

Termini de presentació de les reclamacions, de l'1 de febrer de 2017 al 7 de febrer de 2017, ambdós inclosos.

Provisió vacants Serveis Educatius curs 2016/2017

En els Serveis Educatius al Baix Llobregat, de cara al proper curs 2016/2017, s'han produït les vacants següents:

- 1 Vacant LIC (equip territorial) Per una errada informàtica, aquesta vacant queda suspera, el procés de selecció queda anul·lat. Disculpeu les molèsties que aquesta incidència hagi pogut ocasionar.

La provisió d'aquestes places es farà per un procediment de selecció que comporta dues fases:

PRIMER: selecció prèvia dels candidats a partir dels currículums professionals i d'una carta de motivació (màxim 1 full) on s'explicaràn els motius que porten a optar a la plaça ofertada.

SEGON: entrevista personal dels currículums seleccionats

És requisit per a tots els perfils amb vacants, ser funcionari de carrera del cos docent.

Les funcions específiques en Llengua, Inerculturalitat i Cohesío Social (LIC) estan regulades pel Decret 180/2005, de 30 d'agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els Serveis Educatius.

Les persones interessades han d'adreçar el seu currículum i la carta de motivació a l'adreça: dtbaix@xtec.cat amb l'assumpte "Selecció vacant SE - nom i cognom de l'aspirant" no més tard del proper divendres 15 de juliol de 2016.

Per una errada informàtica, aquesta vacant queda suspera, el procés de selecció queda anul·lat. Disculpeu les molèsties que aquesta incidència hagi pogut ocasionar.


- 1 Vacant mestre Hospital de Dia de Gavà

La provisió d'aquestes places es farà per un procediment de selecció que comporta dues fases:

PRIMER: selecció prèvia dels candidats a partir dels currículums professionals i d'una carta de motivació (màxim 1 full) on s'explicaràn els motius que porten a optar a la plaça ofertada.

SEGON: entrevista personal dels currículums seleccionats

REQUISITS:

És requisit del perfil de mestre de l'Hospital de Dia de Gavà ser, prioritàriament, funcionari de carrera del cos de mestres:

-Es valorarà la especialitat d'Educació Especial (EES), pedagogia terapèutica i psicopedagogia.

- Es valorarà experiència en el cicle superior i/o 1r i 2n curs d'ESO.

- Formació i experiència en tracte amb nois i noies amb dificultats especials d'aprenentatge i/o amb patologies de salut mental.

- Coneixement de la xarxa de professionals de la zona relacionats amb els serveis educatius (Serveis Socials, de Salut i gestors municipals)

- Coneixement de la utilització de les eines TAC.

- Capacitat de treball en equip i d'adaptació a un entorn sanitari amb professionals d'un equip multidisciplinar.

Les persones interessades han d'adreçar el seu currículum i la carta de motivació a l'adreça: dtbaix@xtec.cat amb l'assumpte "Selecció vacant SE - nom i cognom de l'aspirant" no més tard del proper dijous 23 de juny de 2016.


 

- 1 Vacants CRP (Servei Educatiu de Sant Boi de Llobregat)

La provisió d'aquestes places es farà per un procediment de selecció que comporta dues fases:

PRIMER: selecció prèvia dels candidats a partir dels currículums professionals i d'una carta de motivació (màxim 1 full) on s'explicaràn els motius que porten a optar a la plaça ofertada.

SEGON: entrevista personal dels currículums seleccionats

És requisit del perfil CRP, ser funcionari de carrera del cos de secundària i tenir la titulació de psicòleg escolar, psicopedagog o pedagog.

Les funcions dels equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) estan regulades pel Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els Serveis Educatius.

Les persones interessades han d'adreçar el seu currículum i la carta de motivació a l'adreça: dtbaix@xtec.cat amb l'assumpte "Selecció vacant SE - nom i cognom de l'aspirant" no més tard del proper dimarts 21 de juny de 2016.


- 6 Vacants EAP (Territori)

La provisió d'aquestes places es farà per un procediment de selecció que comporta dues fases:

PRIMER: selecció prèvia dels candidats a partir dels currículums professionals i d'una carta de motivació (màxim 1 full) on s'explicaràn els motius que porten a optar a la plaça ofertada.

SEGON: entrevista personal dels currículums seleccionats

És requisit del perfil EAP, ser funcionari de carrera del cos de secundària i tenir la titulació de psicòleg escolar, psicopedagog o pedagog.

Les funcions dels equips d'assessorament psicopedagògic (EAP) estan regulades pel Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els Serveis Educatius.

Les persones interessades han d'adreçar el seu currículum i la carta de motivació a l'adreça: dtbaix@xtec.cat amb l'assumpte "Selecció vacant SE - nom i cognom de l'aspirant" no més tard del proper divendres 17 de juny de 2016.


 

- Vacant LIC (equip territorial)

La provisió d'aquestes places es farà per un procediment de selecció que comporta dues fases:

PRIMER: selecció prèvia dels candidats a partir dels currículums professionals i d'una carta de motivació (màxim 1 full) on s'explicaràn els motius que porten a optar a la plaça ofertada.

SEGON: entrevista personal dels currículums seleccionats

És requisit per a tots els perfils amb vacants, ser funcionari de carrera del cos docent.

Les funcions específiques en Llengua, Inerculturalitat i Cohesío Social (LIC) estan regulades pel Decret 180/2005, de 30 d'agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els Serveis Educatius.

Les persones interessades han d'adreçar el seu currículum i la carta de motivació a l'adreça: dtbaix@xtec.cat amb l'assumpte "Selecció vacant SE - nom i cognom de l'aspirant" no més tard del proper dilluns 30 de maig de 2016.


 


 

Data d'actualització:  13.07.2017