• Imprimeix

Butlleta dades bancàries centres públics

Model per comunicar les dades bancàries dels centres públics dependents del Departament d'Ensenyament. Domiciliació dels cobraments de les assignacions per a despeses de funcionament.

Únicament els canvis de domiciliació!

Per tal de comunicar/canviar les dades bancàries per al cobrament de les assignacions per a despeses de funcionament caldrà que empleneu l'imprès (que podeu descarregar en aquesta pàgina) i trameteu l'original, per correu postal, a aquests Serveis Territorials, Secció de Centres i Alumnat, c. Casp, 15, 08010, Barcelona.

Data d'actualització:  16.11.2015