• Imprimeix

Mestres d'educació infantil i primària

Les adjudicacions de difícil cobertura s'aplicaran quan no hi hagi candidats per un lloc de treball. Les persones interessades disposen de 48 hores des de la publicació de l'anunci per presentar la sol·licitud.

Només s'estudiaran les sol·licituds de persones de la borsa de treball que no tinguin registrada una baixa temporal i que no tinguin una destinació per al present curs acadèmic.

Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic al Servei de Personal Docent (substituts_prim_com.ensenyament@gencat.cat) indicant l'assumpte i l'identificador de la vacant / substitució.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tindran prioritat els que tenen demanada l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat demanada i el número d'ordre més baix.

 

Resultats de les adjudicacions

Data d'actualització:  16.10.2018