• Imprimeix

Professors d'educació secundària

Les adjudicacions de difícil cobertura s'aplicaran quan no hi hagi candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades disposen de 48 hores des de la publicació de l'anunci per presentar la sol·licitud.

Només s'estudiaran les sol·licituds de persones de la borsa de treball que no tinguin registrada una baixa temporal.

Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic al Servei de Personal Docent (substituts_sec_com.ensenyament@gencat.cat) indicant l'assumpte i l'identificador de la vacant / substitució.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tindran prioritat els que tenen demanada l'àrea territorial de Barcelona Comarques com a preferent, l'especialitat demanada i el número d'ordre més baix.

 

Resultats de les adjudicacions

Data d'actualització:  21.09.2018