• Imprimeix

Professors d'educació secundària

Les adjudicacions de difícil cobertura s'aplicaran quan no hi hagi candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades disposen de 48 hores des de la publicació de l'anunci per presentar la sol·licitud.

Només s'estudiaran les sol·licituds de persones de la borsa de treball que no tinguin registrada una baixa temporal i que no tinguin una destinació per al present curs acadèmic.

Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic al Servei de Personal Docent (substituts_sec_com.ensenyament@gencat.cat) indicant a l'assumpte i l'identificador de la vacant / substitució.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tindran prioritat els que tenen demanada l'àrea territorial de Barcelona Comarques com a preferent, l'especialitat demanada i el número d'ordre més baix. Pel que fa referència al requisit del màster de formació, es prioritzarà qui tingui el màster, per davant de qui consti que l'està realitzant. I aquest, per davant de qui consti només el compromís de fer-lo.

 

Resultats de les adjudicacions

Data d'actualització:  30.10.2018