Formularis del personal docent del Departament d'Ensenyament per sol·licitar permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, permutes, comptatibilitat. 

Informació relacionada

Instruccions i documentació per demanar la prestació d'atur el personal substitut d'educació primària

i de secundària que han acabat el seu nomenament als Serveis Territorials a Lleida.

NOTA INFORMATIVA:


El personal substitut que acabi el nomenament i vulgui que li tramitem el certificat d'empresa per l'atur, cal que

ho sol.liciti a travès de qualsevol dels correus electrònics que tenim disponibles en la web.

 

Als efectes de garantir la tramitació dins els terminis establerts per la gestió de la prestació a la oficina

del servei d'ocupació, és convenient que la sol·licitud es presenti quinze dies abans de la finalització del nomenament.

Data d'actualització:  06.06.2018