La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent de Barcelona Comarques coordina els serveis educatius de Zona, CREDA (Centres Recursos Deficients Auditius), CRP (Centres de Recursos Pedagògics), EAP (Equips d’Assessorament Psicopedagògic), Camps d’aprenentatge (CdA) i LIC.

Telèfon: 93 481 60 00, ext.5335
Correu electrònic: serveis_edu_com.ensenyament@gencat.cat

En els Serveis Educatius a Barcelona Comarques, de cara al proper curs 2018/2019, es produiran diverses vacants, d'acord amb la següent informació:

- Vacants SE 2018-2019

Àrea de Formació Permanent

Gestió de la formació del professorat

Informació relacionada

Projectes i Programes Pedagògics

Gestió dels Projectes d'Innovació

Informació relacionada

Plans Estratègics

Col·laboració en el seguiment de la implementació dels plans estratègics dels centres. Informació, coordinació, suport tècnic, gestió, consultes i documentació.

Informació relacionada

Àrea LIC

Suport a les aules d’acollida. Suport al centre acollidor. Pla d'immersió. Projecte lingüístic de centre. Suport als plans educatius d’entorn. L'escolarització de l'alumnat gitano. Les actuacions relacionades amb el Projecte de convivència de centre.

Informació relacionada

Llengües Estrangeres

Gestió i assessorament en relació a les llengües estrangeres. Programes europeus: informació, gestió i documentació.

Informació relacionada

Àrea TIC - Servei TAC

Suport tècnic als centres. Coordinar, dinamitzar i assessorar el desplegament TAC. Seguiment i avaluació de l’ús dels recursos TIC. Gestió de les TIC al territori. Seguiment i suport a processos de dotació d’equipament i acompanyament en el desplegament i ús d’infraestructures.
Correu electrònic: atic_com.ensenyament@gencat.cat

Data d'actualització:  30.06.2017