Departament d'Economia i Coneixement

Accés a pagaments pendents i a pagaments efectuats. El número d'identificació és el NIF del centre

Responsabilitat patrimonial i/o per danys

Expedients de responsabilitat patrimonial i/o civil per danys patits per particulars (alumnes, professors i tercers)

Sinistres de danys materials a instal·lacions i contingut dels béns immobles

Procediment per tramitació de sinistres per danys materials a béns immobles i contingut titularitat de la Generalitat de Catalunya.