Adreça, telèfon i fax

Carretera de Vic, 175-177
08243 - Manresa
Telf.: 936 930 590
Fax: 938 731 755
Adreça electrònica: st_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Mapa dels Serveis Territorials a la Catalunya Central 

Atenció al públic 93 693 05 90
Servei de Personal Docent:
 - Substitucions/nomenaments ext. 7052 i 7055
 - Permisos i llicències ext. 7098 i 7100
 - Nòmines ext. 7059 i 7054
 - Baixes ext. 7143 i 7097
 - Càrrecs ext. 7053
 - Provisió ext. 7057
 - Plantilles ext. 7065
 - Jubilacions ext. 7045
Secció d'Obres i Manteniment: ext. 7030
Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent: ext. 7010
Secció de Prevenció de Riscos Laborals: ext. 7089
Negociat del Personal d'Administració i Serveis: ext.7051
Negociat d'Informació i Registre: ext.7007
Negociat de Centres: ext. 7040
Negociat d'Alumnat: ext. 7043

Fax:

93 873 49 67:
Direcció
Àrea de coordinació
Planificació Escolar
Secció d'Obres i Manteniment

93 873 17 55:
Secretaria
Secció d'Administració
Secció de Centres i Alumnes
Negociat del PAS

93 874 42 14:
Personal Docent
Serveis Educatius i Formació Permanent
Secció Prevenció de Riscos Laborals

93 874 61 61:
Inspecció 

Adreces electròniques

Direcció i Secretaria st_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Administració administracio_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Inspecció inspeccio_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Secció d'Obres i Manteniment obres_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Planificació i Mapa Escolar mapa_esc_ccentral.ensenyament@gencat.cat
Formació Professional fp_ccentral.ensenyament@gencat.cat
Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent serveis_edu_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Negociat de Personal d’Administració i Serveis pas_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Registre registre_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Negociat de Centres centres_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Negociat d’Alumnes alumnes_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Personal Docent personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Substitucions Personal Docent substitucions_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Selecció i provisió de càrrecs directius i no directius de centres carrecs_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Servei de Personal Docent sv_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat 
Secció de Gestió de P. Docent sc_personal_ccentral.ensenyament@gencat.cat  
Secció de Prevenció de Riscos Laborals prl_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Horari

Informació i registre:
De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores
Tancat els dies  24 i 31 de desembre i del 13 al 17 d'agost de 2018
Festes locals a Manresa 2018: 21 de febrer i 27 d'agost

 

Horari d'atenció presencial i telefònica personalitzada

-De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores

 

Inspecció. Horari d'atenció presencial a la comunitat educativa

De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores

A més, les direccions dels centres poden contactar telefònicament amb la inspecció tots els dies lectius del curs de 8:00 a 17:30 hores i els dies no lectius de 8:00 a 15:00 hores

Oficines Gestores

Oficina Gestora de Berga
Plaça dels Països Catalans, 4, 1a planta, despatx 7
08600 Berga
Telf.: 93 821 16 08
Fax: 93 821 16 08
ogberga_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h. Dimarts i dijous tancat.
Tancat: 24 i 31 de desembre
Festes locals 2018 a Berga: 31 de maig i 8 de setembre

Oficina Gestora d'Igualada
Carretera de Manresa, 65, 2a planta
08700 Igualada.
Telf.: 93 693 89 98
Fax: 93 804 17 33
ogigualada_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Horari: dimarts i dijous  de 10h a 14h
Tancat: Aquesta oficina romandrà tancada del 16 de juliol al 31 d'agost i durant les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa
Festes locals 2018 a Igualada: 3 d'abril i 27 d’agost

Oficina Gestora de Solsona
Carrer Castell, 20 (Ajuntament)
25280 Solsona
Tel.: 97 348 00 50 ext. 102
ogeducacio@ajsolsona.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h
Festes locals 2018 a Solsona: 8 i 10 de setembre

Oficina Gestora de Vic
Plaça de Don Miquel de Clariana, 3, 2a planta (Palau Bojons)
08500 Vic
Tel.: 93 886 63 57
Fax: 93 886 63 59
ogvic_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h
Tancat: 24 i 31 de desembre
Festes locals 2018 a Vic: 21 de maig i 5 de juliol

Organigrama i funcions

Director: Dolors Collell Surinyach
Secretària: Lourdes Giner Lago
Servei de personal docent: M. Carme Gutiérrez López
Inspector en cap: Josep M. Serra Martínez

Àmbit territorial

L'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès.

Festes Locals

Calendari oficial de festes de caràcter local de l'àmbit dels Serveis Territorials a la Catalunya Central.

Informació relacionada

Data d'actualització:  05.07.2016