ATENCIÓ:

Exclusivament per al personal docent que presta servei en centres dins l'àmbit de la Catalunya Central.

 

A l'Assumpte del correu electrònic, indiqueu què necessiteu:
- Certificat Empresa (SEPE) per atur (vegeu abans Informació General)
- Certificat Empresa (INSS) per Maternitat / Paternitat / Pagament directe IT 
- Certificat per convocatòries altres CCAA (indiqueu destinatari i normativa reguladora)
- Certificat per altres causes (indiqueu motiu i destinatari)

adreça de correu electrònic:
certificats_ccentral.ensenyament@gencat.cat
(especifiqueu: Nom i cognoms, DNI, darrer centre de treball i, si escau, data de cessament)

 Data d'actualització:  24.01.2017