ATENCIÓ:

 

(Exclusivament per al personal docent que presta servei en centres dins l'àmbit de la Catalunya Central)

Heu de sol·licitar la preparació i enviament del/s certificat/s que necessiteu, preferentment per correu electrònic a l'adreça:
certificats_ccentral.ensenyament@gencat.cat
(espcifiqueu: Nom i cognoms, DNI, darrer centre de treball i, si escau, data de cessament)


A l'Assumpte del correu electrònic, indiqueu què necessiteu:

- Certificat Empresa (SEPE) per atur (vegeu abans Informació General) 
- Certificat Empresa (INSS) per Maternitat / Paternitat / Pagament directe IT  
- Certificat per convocatòries altres CCAA (indiqueu al text destinatari i normativa reguladora) 
- Certificat per altres causes (indiqueu al text el motiu i destinatari)


Fi de curs 2017-2018


El Certificat d'Empresa per a l'atur s'enviarà d'ofici, i no l'heu de sol·licitar, exclusivament els docents que disposeu d'un nomenament fins el 31 de juliol de 2018 (situació d'atur a partir de 04.08.2018).

Per a la resta de casos, ja sigui perquè no teniu dret a nomenament el mes de juliol, bé perquè finalitzeu el 31.08.2018 sense adjudicació de vacant el pròxim curs escolar, o per qualsevol altre causa motivada, és necessari que sol·liciteu al Servei de Personal docent la preparació i l’enviament al SEPE del Certificat d’Empresa, preferentment per correu electrònic a l’adreça abans esmentada.

 

 

Data d'actualització:  24.01.2017