ATENCIÓ:

 

(Exclusivament per al personal docent que presta servei en centres dins l'àmbit de la Catalunya Central)

Heu de sol·licitar la preparació i enviament del/s certificat/s que necessiteu, preferentment per correu electrònic a l'adreça:
certificats_ccentral.ensenyament@gencat.cat
(espcificant: Nom i cognoms, DNI, darrer centre de treball i, si escau, data de cessament)


A l'Assumpte del correu electrònic, indiqueu què necessiteu:
- Certificat Empresa (SEPE) per atur (vegeu abans Informació General) 
- Certificat Empresa (INSS) per Maternitat / Paternitat / Pagament directe IT  
- Certificat per convocatòries altres CCAA (indiqueu al text destinatari i normativa reguladora) 
- Certificat per altres causes (indiqueu al text el motiu i destinatari)


Fi de curs 2016-2017


Exclusivament per al docents que disposen d'un nomenament des de l'1 al 31 de juliol, el Certificat d'Empresa per a l'atur s'enviarà d'ofici i no l'heu de sol·licitar.Data d'actualització:  24.01.2017