• Imprimeix

Serveis Educatius i Formació Permanent

Serveis Educatius a la Catalunya Central

El Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament ofereixen els seus serveis i recursos als centres educatius, al professorat i, en alguns casos, a l'alumnat o a les famílies, i es coordinen amb els serveis i entitats de l'entorn.

Serveis Educatius i Formació permanent a la Catalunya Cental 

Servei Educatiu d'Osona 

Servei Educatiu del Bages 

Servei Educatiu del Solsonès 

Servei Educatiu de l'Anoia 

Servei Educatiu del Berguedà 

Formació Professorat

Serveis Educatius Específics

CREDA

Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) són serveis educatius del Departament d’Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge.

 

CREDV

Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV) són serveis educatius del Departament d'Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s'adeqüi a les necessitats educatives de l'alumnat amb deficiències visuals greus.

 

Serveis didàctics de suport a la docència

Els serveis didàctics de suport a la docència són serveis educatius que aprofiten els recursos d'un entorn especial, d'un espai específic o d'un edifici singular per crear situacions d'ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica i intencional.

Data d'actualització:  24.05.2016