Informació general i de contacte

Adreça i telèfon:

Oficina d'Atenció Ciutadana
Edifici de la Generalitat a Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1

Telèfon 872 975 000

Oferta formativa

Proves lliures per a l'obtenció del graduat d'ESO i certificació instrumental

Resolució ENS/2774/2017, de 3 de novembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018 (DOGC núm. 7509, d'1.12.2017)

Equivalències del nivell de català

S'estableixen a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril. Podeu consultar-les a:


Els certificats expedits pels centres de formació d’adults que coincideixen o inclouen l’acabament d’un nivell són equivalents oficialment als certificats de la Direcció General de Política Lingüística.

Data d'actualització:  28.05.2018