Adreça, telèfon i fax

Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Oficina d'Atenció Ciutadana)
17002 Girona
Telèfon: 872 975 000

Relació de números de fax per seccions:

UnitatsFax
DIRECCIÓ SERVEIS TERRITORIALS
SECRETARIA SERVEIS TERRITORIALS
SECCIÓ D’OBRES I MANTENIMENT
872 975 650
SERVEI DE PERSONAL DOCENT 872 975 004
NEGOCIAT DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 872 975 005
INSPECCIÓ EDUCATIVA
SECCIÓ DE CENTRES I ALUMNAT
SECCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
FORMACIÓ PROFESSIONAL
FORMACIÓ D'ADULTS
872 975 006
SECCIÓ D’ADMINISTRACIÓ
SECCIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS i FORMACIÓ PERMANENT
872 975 007

Informació i Registre

Podeu consultar l'horari d'informació i registre a l'adreça http://generalitatgirona.gencat.cat/ca/ciutadania/contacteu-nos/

Adreces electròniques

Unitat Correu-e
ADREÇA GENERAL st_girona.ensenyament@gencat.cat
SECRETARIA secretaria_ens.generalitatgirona@gencat.cat
NEGOCIAT PERSONAL DOCENT PRIMÀRIA docentpri_gir.ensenyament@gencat.cat
NEGOCIAT PERSONAL DOCENT SECUNDÀRIA docentsec_gir.ensenyament@gencat.cat
NEGOCIAT PAS  pas_gir.ensenyament@gencat.cat
NEGOCIAT CENTRES negociatcentres.generalitatgirona@gencat.cat
NEGOCIAT ALUMNAT negociatalumnat_gir.ensenyament@gencat.cat
SERVEIS EDUCATIUS I FORMACIÓ PERMANENT sefp_gir.ensenyament@gencat.cat
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS prl_gir.ensenyament@gencat.cat
INSPECCIÓ insgi@xtec.cat
COORDINACIÓ FP gir_coordfp.ensenyament@gencat.cat
Àrea TIC - TAC tic-gir@xtec.cat
Data d'actualització:  05.06.2018