Avaluació

Avaluació de la funció docent

Avaluació del personal interí de 1r any

Autonomia de centres

Acords de coresponsabiitat

Desplegament Decret Autonomia

Documents de centre

Normes d’organització i funcionament de centre(NOFC)

Esquema contingut del Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Projecte de Direcció (PD)

Educació especial

Mestres d'educació especial

Plans individualitzats

Tractament a la diversitat

Unitats d'Escolarització Compartida (UEC)

Unitats de Suport a l'Educació Especial

Proves externes

Proves de 6é

Proves 4t d'ESO

Assessorament curricular

Recomenacions als centres

Altres recursos sobre didàctica de la llengua

Educació Infantil 1r cicle

Protocol maltractaments infantils

Data d'actualització:  04.11.2016