Informació general

Adreça, telèfon i fax:

Adreça Plaça Pompeu Fabra, 1
Telèfon 872 975 000
Fax 872 975 005

Adreça correu electrònic:

Podeu contactar amb nosaltres via correu electrònic a pas_gir.ensenyament@gencat.cat

ATRI:

A través de l'apartat consultes al gestor

Informació al PAS:

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Per informació general i registre consultar l'horari de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Tramitació de sol·licituds del PAS

1. La majoria de permisos, llicències i absències s'han de tramitar a través del portal ATRI.

En fer qualsevol sol·licitud per aquest portal, cal escollir com a validador el director o la directora del centre a la llista desplegable "Dins del meu departament".

Posteriorment el director o directora del centre, també a través de l'Atri i sempre que disposi dels justificants correctes, haurà de validar la sol·licitud tramitada i haurà d'enviar-la al validador següent (el director dels Serveis Territorials, el senyor Josep Polanco López).

 

2. En canvi, cal demanar per escrit els permisos i llicències següents:

  • Llicència per assumptes propis sense retribució
  • Permís per atendre un familiar
  • Permís per paternitat
  • Reducció de jornada per interès particular amb reducció proporcional de les retribucions
  • Reducció d’un terç o mitja jornada amb dret al 80% o al 60% de les retribucions (per fill menor de 6 anys, per cura d’un familiar, per violència de gènere o per guardar legal d’una persona amb discapacitat)
  • Reducció de jornada per guarda legal d’un infant menor de 12 anys amb  reducció proporcional de les retribucions

Caldrà anar a la pàgina Tràmits del PAS  del Portal de centre, descarregar l’imprès corresponent, emplenar-lo i enviar-lo al Negociat del Personal d’Administració i Serveis.

Comunicats de baixes i peticions de substitucions

Les baixes laborals s’han d’avançar urgentment per fax al Negociat de Personal d’Administració i Serveis. Posteriorment és imprescindible que es trameti també la baixa original en el termini màxim de 3 dies.
 
En el cas de les altes cal seguir el mateix procediment. És molt important rebre-les per correu electrònic de manera urgent.

Data d'actualització:  10.12.2015