Retribucions

Bestreta (només funcionaris de carrera)

Certificat d'atur

Certificat de retribucions

Baixa temporal de la borsa

D’acord amb els Criteris per a la gestió de la Borsa de treball de personal docent, les persones amb un contracte de treball, o altres causes tipificades, poden demanar la baixa temporal de la borsa, sempre amb antelació a l'oferiment d'un lloc der treball. Consulteu la normativa per a cada curs.

Diversos

Certificat de serveis prestats

Situacions Administratives

Serveis Especials

Altres

Data d'actualització:  13.07.2017