Segons l'apartat 1.3 dels Criteris per a la gestió de la Borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017, les persones amb un contracte de treball, o altres causes tipificades, poden demanar baixa temporal de la borsa, sempre amb antelació a l'oferiment d'una substitució.

També, segons l'apartat 1.4 de la normativa anterior, la no-acceptació d'una substitució, ja sigui adjudicada en els nomenaments telemàtics o posteriorment, per mitjà del sistema de comunicació individual corresponent, comporta la baixa de la borsa de treball.