Informació general

Cap de secció: Francesc Blanch Castells

 

Atenció al públic

Matins: de 9 hores a 14 hores

Atenció correu electrònic: ssefp_lleida.ensenyament@gencat.cat

Àmbit de Serveis Educatius

Persona de referència:

  • Carles Vernet

Àmbit de Formació Inicial i Permanent

Persona de referència:

  • Lluís Herrera

Àmbit de Suport a Centres

Persona de referència:

  • Xavier Solé

Àmbit de Tecnologies i Cultura Digital

Persones de referència:

  • Joan Jordi Vitores
  • Xavier Garcia
  • Oriol Gomà

Àmbit de Llengua, interculturalitat i Cohesió Social

Persona de referència:

  • Carme Moncasi

Dimensió Educativa Europea

Persona de referència:

  • Laura Gabernet

Assessora de projectes europeus:

  • Estefania Pedrós

Suport administratiu i gestió econòmica

Persona de referència:

  • Yolanda López
Data d'actualització:  16.02.2015