Informació general

Cap de secció: Francesc Blanch Castells

 

Atenció al públic

Matins: de 9 hores a 14 hores

Atenció correu electrònic: ssefp_lleida.ensenyament@gencat.cat

Àmbit de Serveis Educatius

Persona/es de referència:

  • Carme Rosell

Àmbit de Formació Permanent

Persona/es de referència:

  • Lluís Herrera

Àmbit d'Autonomia de Centres

Persona/es de referència:

  • Xavier Solé
  • Estefania Pedrós

Àmbit de Tecnologies

Persona/es de referència:

  • Joan Jordi Vitores
  • Xavier Garcia
  • Oriol Gomà

Àmbit Llengües i Entorn

Persona/es de referència:

  • Laura Gabernet (projectes europeus)
  • Carme Moncasi

Suport administratiu i gestió econòmica

Persona/es de referència:

  • Yolanda López

Novetats

Data d'actualització:  16.02.2015