Accés al contingut Accés al menú de la secció
Serveis Territorials
 

Enllaços relacionats

Nomenaments telemàtics per a l'adjudicació de vacants i substitucions de personal docent

Habitualment, el dilluns, el dimecres i el divendres es fan actes de nomenament telemàtic per cobrir vacants i substitucions a tots els serveis territorials; les franges horàries de connexió es publiquen al web del Consorci d'Educació de Barcelona i a les pàgines web de cadascun dels serveis territorials.  

 Què cal fer?

 • Les persones que estan donades d'alta a la borsa de treball de personal docent poden consultar al web del Departament d'Educació les dades que hi consten identificant-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.

 • A fi de tenir informació precisa sobre el procediment dels actes de nomenament telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web del servei territorial (o del Consorci d'Educació de Barcelona) demanat com a preferent.

  En el cas dels serveis territorials, trobareu aquestes pàgines seguint les rutes següents:
  • Personal docent > Nomenaments telemàtics de mestres d'educació infantil i primària i
  • Personal docent > Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial.

  En el cas del Consorci d'Educació de Barcelona, trobareu aquestes pàgines seguint les rutes següents:
 • El dia de l'adjudicació, abans de les 11 del matí, es pot consultar, al web del Consorci d'Educació de Barcelona i a les pàgines web dels serveis territorials d'Educació, el número d'ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

 • Per saber el resultat de l'adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l'adjudicació a la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona o del servei territorial d'Educació que es té com a preferent. Complementàriament, les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d'un SMS i un missatge de correu electrònic.
 • Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l'adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l'apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web del Consorci d'Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l'apartat Accés al resultat individual de l'adjudicació de l'aplicació.
 • RESOLUCIÓ EDU/1850/2009  
  d'1 de juliol, sobre l'adjudicació de llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions als centres educatius públics del Departament d'Educació a partir del dia 28 d'agost de 2009.
 • RESOLUCIÓ EDU/2464/2009  
  de 8 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/1279/2009, de 4 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i les substitucions als centres per al curs 2009-2010.
Data d'actualització: 04.09.2009

Adjudicació de nomenaments fets pel procediment d'urgènciaData d'actualització: 30.08.2013