Destaquem

Borsa del PAS

1- Consultes i incidències

Seran ateses per correu electrònic a l'adreça: pas_tar.ensenyament@gencat.cat i al telefòn 977 251 440 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

2- Tramitació permisos del personal

a) A través del portal ATRI

b) Altres permisos i llicències (els trobareu a la intranet del departament, a tràmits del PAS. Cal que descarregueu l'imprès corresponent i l'envieu al negociat del PAS):

-Llicència per assumptes propis sense retribució

-Llicència per maternitat

-Permís per atendre un familiar

-Permís per paternitat

-Reducció de jornada per guarda legal d'un infant menor de 12 anys

-Reducció de jornada per interès particular amb reducció proporcional de les retribucions

-Reducció d'un terç o de mitja jornada amb dret al 80% o 60% de les retribucions

3- Comunicats de baixes, peticions de substitucions i altes

Les baixes laborals i els comunicats de confirmació s’han d’avançar per correu electrònic a l'adreça pas_tar.ensenyament@gencat.cat  o per FAX al número 977 251 450, al Negociat de Personal d’Administració i Serveis . Posteriorment és imprescindible que es trameti també la baixa original per correu ordinari al Negociat de Personal d'Administració i Serveis.

En el cas de les altes, cal seguir el mateix procediment.

En el cas que es demani la substitució del personal, cal adjuntar-ne la petició.

Data d'actualització:  16.12.2014