• Imprimeix

Informació general

Adreça i telèfon

Adreça: Carrer Providència, 5-9 43500 Tortosa

Telèfon: 977 448 711

Serveis territorials Terres de l'Ebre

Fax

UNITATS

FAX

Direcció dels Serveis Territorials

977448718

Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar

Secretaria dels Serveis Territorials

Secció de Gestió de Personal Docent

Secció de Centres i Alumnat

Negociat de Personal d'Administració i Serveis

Negociat d'Informació i Registre

Secció de Prevenció de Riscos Laborals

Inspecció Territorial

977448415

Planificació i Plantilles

Obres i Manteniment

Formació Professional, Formació d'Adults i EOI

Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent

Adreces electròniques

Direcció dels Serveis Territorials: director_teb.ensenyament@gencat.cat

Secretaria: st_teb.ensenyament@gencat.cat

Informació: info_teb.ensenyament@gencat.cat

Secció de Gestió de Personal Docent: personal_teb.ensenyament@gencat.cat

Secció de Centres i Alumnat: centres_alum_teb.ensenyament@gencat.cat

Negociat de Personal d’Administració i Serveis: personal_pas_teb.ensenyament@gencat.cat

Secció de Prevenció de Riscos Laborals: riscos_lab_teb.ensenyament@gencat.cat

Inspecció Territoral: insteb@xtec.cat

Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent: serveis_edu_teb.ensenyament@gencat.cat

Horari de registre i d'atenció a la ciutadania

De dilluns a divendres: de 9 a 14 hores. 

Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

 

Calendari de festes locals 2018

Tortosa: dies 21 de maig i 3 de setembre.

 

Organigrama

Directora dels Serveis Territorials: Montserrat Perelló Margalef

Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar: Marià Cano Santos

Secretari: Jesús Sorribes Monserrat

Inspector en cap: Ismael Miguel Codorniu

Data d'actualització:  10.10.2018