• Imprimeix

Professors d'educació secundària

Les adjudicacions de difícil cobertura s'apliquen quan no hi ha candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades a acceptar-les disposen de 48 hores (des de la publicació de l'anunci) per presentar la sol·licitud. 

Només es consideren les sol·licituds de persones de la borsa que no tenen registrada una baixa temporal.

Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic al Servei de Personal Docent (subs_secvocc.ensenyament@gencat.cat) indicant l'assumpte i l'identificador de la plaça.

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tenen prioritat els que han demanat l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat i el número d'ordre més baix.

 

ATENCIÓ: l'adreça de correu electrònic d'enviamernt dels currículums dels serveis educatius (EAP) i dels PFI/PTT és diferent de l'adreça habitual, veieu-la a l'interior del document pdf corresponent als requisits.

Resultats de les adjudicacions

Data d'actualització:  09.01.2019