• Imprimeix
Preinscripció al curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

Fer la preinscripció

Fer la preinscripció 10120 - 10120-cursos-especifics-fp Departament d'Ensenyament

Els cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà impartits en centres i aules de formació d'adults segueixen el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts per a aquests ensenyaments.

Període de presentació de sol·licituds:

- cursos impartits en centres i aules de formació d'adults: del 18 al 26 de juny de 2018
- resta de cursos: del 2 al 6 de juliol de 2018

Abans del 22 de juny de 2018, cada centre publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula, que ha de ser, com a mínim, de 5 dies hàbils.

En tots els casos, cal presentar:

  • original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Les persones menors d'edat també han de presentar:

  • original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del  Departament de Treball, Afers Socials i Família,
  • original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

 

Atès que les sol·licituds s'ordenen segons les qualificacions obtingudes els tres primers cursos d'ESO, cal presentar també el certificat de la qualificació mitjana obtinguda en aquests cursos.

Poden accedir al curs de formació específic les persones que no compleixen els requisits d'accés als cicles de grau mitjà i, com a mínim, tenen 17 anys l'any d'inici d'aquest curs.

No hi ha taxes associades al tràmit de la preinscripció.

En els centres dependents del Departament d'Ensenyament la matrícula pot requerir l'ingrés del preu públic que s'estableixi.