• Imprimeix
Prova per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria

Inscriure's a la prova

Inscriure's a la prova 10230 - 10230-graduat-eso Departament d'Ensenyament

En totes les activitats relacionades amb la prova cal portar l'original del document identificador (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la sol·licitud d'inscripció perquè els membres de les comissions avaluadores puguin comprovar la identitat dels aspirants.

Primera convocatòria

  • Inscripció: del 8 de gener (a partir de les 9 h) fins al 12 de gener de 2018
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 22 de gener de 2018
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 de gener de 2018

 

Segona convocatòria

  • Inscripció: del 23 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 28 de febrer de 2018
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 9 de març de 2018
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir de 28 de març de 2018

 

 Consulteu el calendari complet de cada convocatòria al web del Departament d'Ensenyament.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar, si es tracta de les dades personals, l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 

Si és el cas, aquests documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà o per correu certificat (fotocòpia compulsada). Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Consulteu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten:

Per poder-se inscriure a la prova cal tenir com a mínim 18 anys el dia de la prova.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.