• Imprimeix
Preinscripció al grau superior d'arts plàstiques i disseny

Preinscriure's

Preinscriure's 11052 - 11052-APD-grau-superior Departament d'Ensenyament
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 7 de juny de 2018
  • Termini per presentar la documentació: fins al 11 de juny de 2018

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
     

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d'accés de cada sol·licitant; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

Per poder cursar cicles de grau superior d'ars plàstiques i disseny cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa corresponent.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció.