• Imprimeix

Beques de col·laboració al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Educació i formació 20061 - 20061-bequesc-consell Departament d'Ensenyament ensenyament

Concessió de dues beques de col·laboració en l’àmbit de les actuacions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu; l’objecte de la col·laboració és la realització d’estudis i treballs per desenvolupar tasques relacionades amb les matèries d’avaluació de l’educació i amb els àmbits funcionals del Consell.

Llegiu-ne més

Resolució ENS/1992/2016, de 24 d'agost, per la qual s'adjudiquen beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (DOGC núm. 7195, de 31.08.2016)

Poden optar a una beca les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

a) Haver obtingut una llicenciatura, un grau, un màster o un doctorat durant el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, psicologia, pedagogia o psicopedagogia.

b) Ser estudiants d’un màster o d’un doctorat en el moment de sol·licitar la beca, en alguna de les especialitats indicades en l’apartat anterior.

Què necessiteu fer?

Data actualització 09.01.2017