• Imprimeix
Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris

Sol·licitar un duplicat de la credencial

Sol·licitar un duplicat de la credencial 20264 - 20264_homologacio_titols Departament d'Ensenyament
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Si la sol·licitud del duplicat és per canvi en les dades legals, cal presentar l'acreditació justificativa de les noves dades. En el moment de recollir el duplicat és imprescindible lliurar l'original de la credencial.

L'import que cal pagar per la reexpedició de la credencial és de 15,90 euros

Consulteu les bonificacions i exempcions que s'apliquen a les taxes i preus públics. 

Pas 1 Sol·licitar

El formulari emplenat i la documentació s'ha de presentar al registre dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament que correspongui segons la ubicació del domicili del sol·licitant (consulteu el Mapa).

Segons l'opció indicada a la sol·licitud, la persona interessada rep per correu postal (al domicili indicat a la sol·licitud) o per correu electrònic la carta de pagament per poder abonar l'import de la taxa corresponent.

Pas 2 Fer el pagament de la taxa

Per fer l'abonament de l'import de la taxa és imprescindible la carta de pagament rebuda per correu postal o correu electrònic.

El pagament es pot fer en qualsevol oficina de "la Caixa", a través d’un terminal Servicaixa o per Internet al portal de "la Caixa". Atès que el Departament d'Ensenyament comprova que aquest pagament s'hagi efectuat correctament, ja no s'ha de fer res més.

Pas 3 Resposta de l'Administració

Un cop fet el pagament, es comunica per correu postal a la persona interessada que pot recollir el duplicat als serveis territorials del Departament d'Ensenyament que li correspongui segons la ubicació del seu domicili.

Data actualització 08.02.2017