• Imprimeix
Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris

Sol·licitar un duplicat de la credencial

Sol·licitar un duplicat de la credencial 20264 - 20264_homologacio_titols Departament d'Ensenyament
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Si la sol·licitud del duplicat és per canvi en les dades legals, cal presentar l'acreditació justificativa de les noves dades. En el moment de recollir el duplicat és imprescindible lliurar l'original de la credencial.

L'import que cal pagar per la reexpedició de la credencial és de 16,55 euros.