• Imprimeix
Preinscripció a infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria

Presentar la sol·licitud

Presentar la sol·licitud 20483 - 20483-obligatoris Departament d'Ensenyament
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 24 d'abril de 2018
 • Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: del 13 al 25 d'abril de de 2018

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

 1. El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

   De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 2. Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.