• Imprimeix
Premis Extraordinaris de Batxillerat

Inscriure's

Inscriure's 20501 - 20501-premis-extraordinaris-BTX Departament d'Ensenyament
  • Termini d’inscripció: del 28 de maig a l'1 de juny de 2018
  • Publicació (a cada centre) de la llista d'admesos i exclosos: no més tard del 11 de juny de 2018
  • Resolució de possibles incidències: no més tard de del 12 de juny de 2018

Poden optar al Premi els alumnes que compleixen els requisits següents:

  • Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.
  • Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2017-2018.
  • Tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Consulteu el lloc de realització de la prova en el web del Departament d'Ensenyament.