• Imprimeix
Preinscripció al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Fer la preinscripció

Fer la preinscripció 20780 - 20780-curs-preparacio-grau-superior Departament d'Ensenyament

Període de presentació de sol·licituds: del 10 al 13 de juliol de 2018.

Abans del 3 de juliol de 2018, cada centre publica al seu tauler d'anuncis l'oferta de places, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar una reclamació, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, la llista d'alumnes admesos i el període de matrícula (que ha de ser, com a mínim, de 3 dies hàbils).

En tots els casos, cal presentar:

  • original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d'identitat del país d’origen.

 

Les persones menors d'edat també han de presentar:

  • original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del  Departament de Treball, Afers Socials i Família,
  • original i una fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

 

Documents per acreditar la qualificació:

  • persones que tenen el títol de tècnic/a: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle
  • persones matriculades en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs acadèmic: còpia del resguard de la matrícula i el certificat acadèmic de quart d'ESO o del primer curs de cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el certificat de superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o del curs específic d'accés als cicles de grau mitjà.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

En els centres dependents del Departament d’Ensenyament la matrícula pot requerir l'ingrés del preu públic que s’estableixi.