• Imprimeix

Projecte pilot de qualificació professional per facilitar l'obtenció del títol de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

Educació i formació 21471 - 21471-projecte-pilot-qualificacio-professional-dependencia Departament d'Ensenyament ensenyament

En la convocatòria actual s'ofereixen en total 60 places, que es distribueixen en tres instituts.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.09.2018