• Imprimeix
Prova per obtenir el certificat de formació instrumental

Inscriure's a la prova

Inscriure's a la prova 4564 - 4564_Prova_CFI.html Departament d'Ensenyament

En totes les activitats relacionades amb la prova cal portar l’original del document identificador (DNI, NIE o passaport) amb què es va fer la sol·licitud d'inscripció perquè els membres de les comissions avaluadores puguin comprovar la identitat dels aspirants.

Primera convocatòria

  • Inscripció: del 4 de gener (a partir de les 9 h) al 8 de gener de 2018
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 22 de gener de 2018
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 de gener de 2018

Segona convocatòria

  • Inscripció: del 21 de febrer (a partir de les 9 h) al 23 de febrer de 2018
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 9 de març de 2018
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 de març de 2018

 Vegeu el calendari complet de cada convocatòria al web del Departament d'Ensenyament.

Les persones excloses a la llista provisional perquè no s'han validat algunes de les dades aportades han de presentar, si es tracta de dades personals, l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Si és el cas, aquests documents s'han de presentar al centre examinador, en els terminis indicats, en mà o per correu certificat (fotocòpia compulsada). Si els documents no es presenten dins el termini indicat, l'aspirant queda exclòs de la convocatòria.

Consulteu la documentació justificativa específica que han de presentar les persones que sol·liciten recursos addicionals per necessitats específiques.

Per poder-se inscriure a la prova cal tenir com a mínim 18 anys el dia de la prova.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.