• Imprimeix

Subvencions per a federacions i confederacions d'AMPA

724 - 724-subvencions-ampa Departament d'Ensenyament ensenyament

Subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris.

Llegiu-ne més

Resolució relativa a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats per a federacions i confederacions d'AMPA, realitzades durant l'any 2016.

A federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, tant d'ensenyaments de règim general com de règim especial.

Queden excloses les associacions de mares i pares d'alumnes constituïdes a l'empara del Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de pares d'alumnes.

Què necessiteu fer?

Data actualització 20.12.2017