• Imprimeix

Subvencions per a federacions i confederacions d'AMPA

724 - 724-subvencions-ampa Departament d'Ensenyament ensenyament

Subvencions destinades a les federacions i confederacions d'AMPA per a les activitats que han portat a terme durant l'any 2017. Se subvenciona, com a màxim, fins al 60 % del cost global de les activitats i fins a una quantia màxima de 13.000 euros per entitat.

Llegiu-ne més

A federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris de Catalunya, tant d'ensenyaments de règim ordinari com de règim especial.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.11.2018