• Imprimeix
Preinscripció a idiomes de les EOI

Preinscriure's

Preinscriure's 8054 - 8054-idiomes Departament d'Ensenyament
  • Preinscripció als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'alemany, anglès, francés i italià: del 3 de setembre fins el 6 de setembre de 2018 (a les 15 h).
  • Preinscripció als cursos extensius i cursos intensius i flexibilitzats: del 3 de setembre fins el 6 de setembre de 2018 (a les 15 h).
  • Preinscripció als cursos intensius i flexibilitzats (segon període): es publica al web Estudiar a Catalunya no més tard del 14 de desembre de 2018.

 

Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya.

 

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'ESO.

Per accedir als cursos d'actualització i especialització del nivell C1 d'alemany, d'anglès, de francès i d'italià cal haver obtingut el certificat de nivell avançat de l'idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa. A més, qui ha obtingut el certificat de nivell avançat en convocatòries diferents de les de febrer o juny del mateix any o bé disposa d'un certificat equivalent al nivell B2 ha de fer una prova d'ordre d'accés el resultat de la qual determina l’ordre d'assignació de places.

No hi ha taxes associades a la preinscripció però sí que n'hi ha per la prestació dels serveis docents de les EOI.