• Imprimeix

Preinscripció al batxillerat

Educació i formació 9388 - 9388-batxillerat Departament d'Ensenyament ensenyament

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre sufragat amb fons públics. Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari.

Llegiu-ne més

Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 24 de maig de 2018 (es pot presentar la documentació fins al 28 de maig de 2018)

Més informació al web Estudiar a Catalunya.

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d'un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 11.06.2018