• Imprimeix
Preinscripció als Programes de formació i inserció

Preinscriure's

Preinscriure's 9404 - 9404-programes-formacio-insercio Departament d'Ensenyament

Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 15 al 26 de maig de 2017.

Consulteu el calendari complet a Estudiar a Catalunya.

Documentació identificativa que ha de presentar tothom:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)

Si el sol·licitant és menor d'edat també ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Consulteu la documentació acreditativa que han de presentar les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat.

Poden accedir a un PFI joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

No hi ha taxes associades al tràmit de preinscripció.